Thursday, July 18, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 66 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင် ၸေႃး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း – ယူႇတီႈ PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 66 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၸွမ်း 60 ပၢႆ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း