Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး 91 ၵေႃႉ ၵူၺ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်တႄႉတႄႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ် တေပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵူၺ်း ၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႃး။ တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၽူႈၼမ်း ၵဝ်ႇပႃႇ တီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵႃး ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုႉၵျီႇၵူၺ်း။ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဢႃယုယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၼႆသေ လႆႈၶၢႆႉၶွၵ်ႈဝႆႉပၼ်- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉဝႃႈ – ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢမ်ႇထိုင်မႃးတီႈဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။ လႅပ်ႈတေမီးတီႈ ၶွၵ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵူၺ်း။ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးတီႈၶွၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပႃးမႃးတွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်ႊၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ၼၼ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၽွင်းမၼ်းဢၢၼ်း ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈမိူင်းထႆးသေ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈ မၢႆမီႈ 17-1 ၊ မၢႆမီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသလေႇၼႃႈတႃ ၸိုင်ႈမိူင်း 505 လႄႈ မၢႆမီႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ 6 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း