Wednesday, May 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ 48 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 13-14/4/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈတပ်ႉၸုမ်း 4 တႃႇၵူၼ်း 48 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ
Photo by – KIC/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တႃႇၵူၼ်း 48 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်း ၵမႃႇပလေႃးလႄႈ ထေႃးမႃႇၽဵဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 103 ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇႁိူင်း ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ဢၢၼ်းမႃးႁူမ်ႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇထီးထႃႇ၊ ၽွင်းႁွတ်ႈၵၢင်တၢင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA လႄႈ PDF  ၶဝ်ႈတိုၵ်းၵၢင်တၢင်း။

တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တၢႆ 6 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုတ်း 48 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈ ထိုင်တီႈဝၢင်းၶိူင်ႈၼႆ – ႁွင်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း