Tuesday, May 21, 2024

KNU ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵွၼ်ႇ တႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

Must read

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇၶဝ် – ပႃးပေႃႇလသီႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တေတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ပေႃးယူႇတီႈမူႇၸုမ်း ဢမ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းၶၢဝ်ႇဢၼ်တေၶဝ်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈပႃးၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ။ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထၢႆႇမႃး ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ထၢႆႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၶၢဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်း KNU ယွၼ်းတူၺ်းၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၼႄလႆႈ ၵူႈဢၼ်ၵူႈၶလိပ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ၊

ပိူင်လိူင် KNU ႁၢမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ – ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈလႄႈ သလေႇၼႃႈတႃ (ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ)၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မူႇၸုမ်း KNU ၼၼ်ႉလႃးလႃး – တတ်းမၵ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်း ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်း IEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတေမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇၸိုင် တၵ်းလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈၵမ်ႉတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးပႃး၊ တေလႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈလႄႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈ IEC သေၵွၼ်ႇ။ ပေႃးလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈယဝ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈ ဢၼ် IEC ၸတ်းၶိုင်ပၼ် ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈသိုပ်ႇၵူႈပၢၼ် ႁၢမ်ႈႁႄႉထတ်းထွင် တဵၵ်းငႅၼ်း ၵုမ်းၶင်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁၢမ်ႈႁႄႉၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ – ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း