Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၵုမႃႇလ ဢႃယု 14 ပီ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇ မႅင်းမႃးတွႆႇ (ထုပ်ႉ) လဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၵႂႃႇတေႃႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုမႃႇလသမ်ႉ ႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းသေ ဢဝ်မႃးတွႆႇလဵၼ်ႈ တီႈလေႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸၢႆးၶမ်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မေႃယႃဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈတေႃႉဢဝ် တူဝ်ၸၢႆးၶမ်း သူင်ႇႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၸၢႆးၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမွၼ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုမႃႇလ ဢႃယု 14 ပီတႄႉ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇလူႇလႄႈ ပႃႈၼၢင်းငႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈတႄႉ လႆႈလူႉၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸွမ်းႁူင်း ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇၼႆႉမီးတင်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈလူင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 150 လင် ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 20 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 60 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း