Tuesday, May 21, 2024

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးတီႉၺွပ်း

Must read

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈတၢင်း ၽိတ်း တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်း ၸၢႆးဝုၼ်းၶမ်း (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃယု 37 ပီ ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉႁဵတ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပွၵ်ႉဝဵင်း ၵွင်းၼႆႉ တိုၵ်းမီးလိူၼ်ပၢႆၼႆႉၵူၺ်း။ ၵႂႃႇၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈတႃႈလဵၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ငိၼ်း မၼ်းၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်းမႃး သေပွၵ်ႈ။ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉဝႃႈပႃးလၢႆၵေႃႉ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးတၢင်းမိူင်းလၢဝ်းၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵႃး ၸၢႆးဝုၼ်းၶမ်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းပုင်ႇလူဝ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဵတ်ႉဢႅၵ်ႊတႅၵ်ႊသီႊ 2 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 5,000 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၵႃးသႅၼ်း TOYOTA CROWN လမ်းၼိုင်ႈ၊ ၾူၼ်း1 လုၵ်ႈ ဝႃႈ ၼႆဝႆႉ။ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

“ႁၼ်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၵူၺ်း ပႆႇႁူႉဝႃႈ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တေႁိုင်မွၵ်ႈလိူၼ် ၼႆႉယူႇယူဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁူႉ ဢမူႉမၼ်းလီလီ ဝႃႈတေတူၵ်းၶွၵ်ႈႁႃႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းၸၢႆးတႄႉ မီးတီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်းၼႆႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ ၸင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝဵင်းၼိူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ် ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉဢမ်ႇ ယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ၊ ၸၢဝ်းဢႃႇၶႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႆႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်ၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) လႄႈ ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႆႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်လႄႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း