Wednesday, July 17, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေမၵ်းမၼ်ႈယႃႈပၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၶိုင်ပွင်တႃႇ ဢဝ်ယႃႈပၢင်း မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ယႃႈယႃ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈပၢင်းၼႆႉ ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၽုၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႆႈ၊ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းယႃႈယႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈပၢင်း ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၶိုၼ်းသင်ႇႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇ၊ ၵိၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်း။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈသွင်တူၼ်ႈ ၵူၺ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶေႃႈဢၢင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉယႃႈပၢင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈပၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၽေး ၸၼ်ႉထီႉ 5 ၼႆသေ ပေႃးလႆႈလိၵ်ႈဢၼုယၢတ်ႈ တီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸင်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵိၼ်သမ်း ပဵၼ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈ ၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 သိုပ်ႇ 2 ပၢၼ် မႄးမၢႆမီႈလွင်ႈယႃႈပၢင်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ၸွမ်း ၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၸွမ်းမၢႆမီႈၵေႃႈမီး။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇသေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈပၢင်းဝႆႉ ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းမၢႆမီႈ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်မၢႆမီႈသမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းပၢၼ် လဵၼ်ႈလဝ်ႈလဵၼ်ႈယႃႈ၊ ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းတိတ်းၸပ်းယႃႈပၢင်းသေ ပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ – ထိုဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်မၢႆမီႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ။

ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇဝႆႉ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယႂ်ႇလူင်သေ ၽုၵ်ႇဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးလွင်ႈမၵ်းတတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉသေ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉၽုၵ်ႇ တႃႇၵႃႉၶၢႆသမ်ႉ ၽုၵ်ႇလႆႈၼမ်လၢႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈပွႆႇၵေႃႈပွႆႇ ၶႂ်ႈၵမ်ၵေႃႈၵမ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းလႄႈ လဵၼ်ႈၵမ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမီးၽွၼ်းလီဝႃႈၼႆသေတႃႉ – ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆႈမီပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆ မီႈတၢႆတူဝ်မႃးတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼႆ – ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း