Saturday, July 20, 2024

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

Must read

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ တင်းသွင်ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ႇသႃႇၶုၼ်ႇလႄႈ ၶုၼ်ႇပလုၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၺွပ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၶုၼ်ႇရဵၼ်းယၼ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PNLA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆ့ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် လူဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ (ဢယေး) တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶုၼ်ႇသႃႇၶုၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈၼွင်လင်း (နောင်ရင်း) သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 7 မိုၼ်ႇပၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉသမ်ႉ မီး 3 မိုၼ်ႇပၢႆ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းထမ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ။

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တဵၵ်းၶၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆၸမ် 70 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း