Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ယဝ်ႉ  

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA , PDF ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း 60 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 78 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 16/4/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း (PYO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်တိုၵ်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ႁူဝ် ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ်ထိုင် 10 ပီ တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 15 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 43 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း မူတ်း 61 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ 52,000 ပၢႆ ၊ ပၢင်လွင်း 15,000 ပၢႆ ၊ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 1,000 ပၢႆလႄႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ 2,100 ပၢႆ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 70,000 ပၢႆ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 7 မိုၼ်ႇပၢႆ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ဝၢၼ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,000 ပၢႆ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း PYO ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆး 39 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 16 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် မီး 462 ၵမ်း၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2,846 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 552 လင်၊ ဢွင်ႈတီႈ သႃသၼႃ 25 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း 12 လင်၊ ၶူဝ် 2 လင်၊ ႁူင်းယႃလႄႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) 4 လင်၊ ၵၢတ်ႇ 1 တီႈ – ၸုမ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉပႃး ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း