Tuesday, June 25, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပိၵ်ႉ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆရူတ်ႉၵႃး/ ထေႃႈ လူမ်ႇၼီႈၼမ်။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ် ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၾၢႆႇၼႃႈၵျွင်းၽြႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵူၺ်းဢေႃႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီၼႃႇ။ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူႈမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ တေႃႇၵႆႇ၊ ထီႇ 36 တူဝ်/ (36) မိူင်းလူင်၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇ လွင်းၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ၵမ်ႉရူတ်ႉၵႃး၊ ထေႃႈ၊ ၾူၼ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆထေႃႈ၊ ၶၢႆၵႃးသေ လူမ်ႇၼီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ထူၼ်ႈ။ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၽူဝ် မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၵေႃႈ ထူၼ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇလၢႆတီႈသေ ထိုင်မႃးႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈႁဵတ်းတီႈလဵဝ် တီႈပၢင်ႇလိူၼ်သီႇ ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလင်မၼ်း လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်။ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်လူဝ်ႇပိၵ်ႉပၢင်လွင်းသေ ၸွႆႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇဢိူဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ၸွႆႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇၸေးမူတ်း။ ႁိူၼ်းဢၼ်လူႉၵွႆ ၼမ်သုတ်း လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတီႈၶဝ် ငိုၼ်းၶႄႇ 6,100 ယႂၼ်ႊ၊ ၵွႆပၢၼ်ၵၢင် 3,050 ယႂၼ်ႊလႄႈ လူႉၵွႆဢိတ်းဢွတ်း 1,000 ယႂၼ်ႊ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝူၼ်ႉပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ၸွႆႈ ထႅမ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢေႇၼႃႇဢေႃႈ။ တႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ တီႈဢေႇသုတ်း ႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးမၼ်းဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆမွၵ်ႈ 600 လင် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ၸိူဝ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း