Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းယႆ 8 ၵေႃႉ ၺွပ်းၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးမိူင်းယႆ 8 ၵေႃႉ မဝ်းလဝ်ႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶိုင်ဢၢင်ႈႁႅမ်တၢႆထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 14/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပူႉသေ ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႉလဵဝ် မႃးၺႃး ၵူၼ်းၸၢႆးၽုင်ၼိုင်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ  ၺႃးၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ တီႈၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပူႉသေ ၽွင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 8 ၵေႃႉၼႆႉ ပႂ်ႉႁႄႉၵၢင်တၢင်း တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၼႆႉသေ ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၼမ်ႉ ႁၢတ်ႇသႂ်ႇၼႃႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ် ၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းသေ ဢၢၼ်း ၶႃႈႁႅမ်မၼ်းၼၢင်းတၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်း တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 18 ပီ ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပူႉၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေၵႂႃႇၵၼ် လၢႆၵေႃႉယူႇ မိူဝ်ႈမႃးသမ်ႉ မၼ်းၼၢင်းပွၵ်ႈမႃးၵေႃႉလဵဝ်သေ ၸင်ႇမႃးႁူပ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းဝႆႉၼႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း 18 ပီၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၾႃႉ ၽႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးလႅင်းလၢဝ်(ပေႃႈႁိူၼ်း) ဢႃယု 19 ပီ ၊ ၸၢႆးလိူၼ်(ပေႃႈႁိူၼ်း) ဢႃ ယု 26 ပီ ၊ ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၊ ၸၢႆးလႃႉသႃႇ(ပေႃႈႁၢင်ႉ) ဢႃယု 24 ပီ ၊ ၸၢႆးလိင်ႇ(ပေႃႈႁိူၼ်း) ဢႃယု 25 ပီ ၊ လုင်းပီး (ပေႃႈႁိူၼ်း) ဢႃယု 47 ပီ လႄႈ ၸၢႆးသီႇႁႃႉ ဢႃယု 19 ပီ လႄႈ ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ဢႃယု 16 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸၢႆး 8 ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်း SSPP/ SSA တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

“သိုၵ်း SSPP မႃးတီႉၺွပ်းတူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်တူၵ်းၶွၵ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇလၢပ်ႇ။ ၼႂ်းပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၵေႃႈ တိုၼ်းပႃးယူႇ မၢႆ 4 ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း။ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိုင် တၵ်းၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီထိုင် 6 ပီ။ တၢမ်ႇငိုၼ်း၊ တၢမ်ႇပၼ်ၵျၢမ်း ၊ တၢမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၺႃးၵွၼ်ႇၼႆလူး ၼႂ်းပိူင်ၶဝ်မီးဝႆႉတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ  သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းယႆတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈ SSPP ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆး 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼၵ်းၼႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းလင်။ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈၵူဝ်သေ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း