Thursday, July 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈၶၼုၼ် ၸႄႈဝဵင်းထွင်းၽႃၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵၼ်ႊၵျ ၼပူႊရီႊ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆၼမ်ႉၶိူၼ်ႇ ဝၶျီႊလႃႊလူင်းၵွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 11 လႄႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် မီးႁိူဝ်း 11 လမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇ 10 လမ်းတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵိုတ်း ႁိူဝ်းၶဝ်လမ်းလဵဝ် ဝႂ်ၽတ်ႉမၼ်းၵွႆလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈသေ လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၢႆးၼႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -
ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ
ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၶပ်းႁိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ တင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵႃႈတၢင်ႇၵူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇ တီႈတႃႈပႄး ဝႃႈၼႆ။ 

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတိၼ် လွႆႁိမ်း ၶိူၼ်ႇၼၼ်ႉ တီႉလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 48 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉမူၵ်းပႃႇဝႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 35 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်း 13 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 1 ပီထိုင် 8 ပီ 4 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပႂ်ႉၵႃး တေမႃးႁပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွင်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶဝ်ႈမႃး 11 လမ်း ၼၼ်ႉႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း