Saturday, June 22, 2024

SHRF ယွၼ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈ (ၸွႆးတြႃး) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ မိူင်းမိတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းလႄႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ပၢင်ႇဢူႈလူင် လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 23 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး 3 ႁဵင်ပၢႆ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 100 လင်” ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
Photo by – SHRF

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ  ၵွပ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ထိုင်ၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း မိူင်းတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇႁဝ်း။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်ႉလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်း ၼမ် တင်းလၢႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇပူၼ်ႉ ပႅၼ် ပိူင်သိုၵ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆး”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶိုတ်း ၶိုတ်း ၸမ်ၸမ် ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တေလူတ်းယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း တေၸၢင်ႈၸဵဝ်းလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၶဝ် ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉသမ်ႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း