Friday, June 14, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ  

Must read

SHRF ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇ
Photo by – SHRF

ဝၼ်းတီႈ 28/9/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃး ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလင် လူႉၵွႆၸွမ်း။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ၊ ၵွင်းၶႃးလႄႈ ပဵင်းသႃႇ လေႃႇ တိုၵ်းသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆလင် လူႉၵွႆ ၸွမ်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင် ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၺႃး ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလူင် ၾၢႆႇ ၶႂႃမၼ်းၼၢင်း။

ဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင် လူႉၵွႆၸွမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်းယိင်း ထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ၼၢင်းလိၼ်းလႄႈ ၼၢင်းသွႆႉ တင်းဢွၼ်ႇယိင်းသၢဝ် ဢႃယု 17 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းဢီႇ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – SHRF/ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးသူးတွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵွၼ်းဝတ်ႉလႄႈ တိူဝ်ႉပႃးဝတ်ႉထႅင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸင်ႇမႃးႁပ်ႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈ သြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵႂႃႇယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင် တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸွမ်း မိူၼ် ၼင်ႇဝႃႈ လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉ ၸွမ်းဝႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ 10 ၵမ်း တီႈမၢၼ်ႈ ႁၢၼ်ႇ ဢိူင်ႇမေႃႈတွင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဢေႇသုတ်း 5 လင် လႆႈလူႉလႅဝ်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၵေႃႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ် မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းလူင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉၵွႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်သၢႆတႅၼ်းပၼ် တၢမ်ၼင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 700 ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၵတ်း၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉလႄႈဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇ ၸေႊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸမ်ႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼိမ်၊ ဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉၵွင်း တၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်မႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် – ၼႂ်းၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27-28/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၸၵၶ 7 ၶမယ 577 တင်း 574 ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 5 (တပ်မဟာ – ၅)။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး 41 ပွၵ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႇၼၼ်ႉ ပွႆႇသႂ်ႇဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်း TNLA 3 ပွၵ်ႈ – ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း