Thursday, May 30, 2024

50 ပီၵွၼ်းၶမ်း “လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ”

Must read

လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ သွၼ်မႃးယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈၸူးၽႂ်? – ၼႆသေ ၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ထၢမ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ -“ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈသင်ၵေႃႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၵုပ်းႁဝ်း၊ ၸွင်ႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁၢႆၵႂႃႇ ပႅၵ်ႇပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢဝ်လိၵ်ႈတႆး တႅမ်ႈဝႆႉ ၸိုဝ်ႈႁဝ်းလႄႈ ၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈဢိူဝ်ႈ”-

ပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – Nang Moan Moan Pao/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇ 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူဝ်ႈ 31/8/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ – “တီႈတႅမ်ႈမၼ်း မီးၼမ်ပေႃးတၢၼ်ႇသင်၊ တႅမ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၽႃႁိူၼ်းလုင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၼႃႇ ပေႃးလုင်းႁဝ်း တႅမ်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈ လုင်းႁဝ်းၼႆၸိုင် ပိူၼ်ႈမႃးႁႃ ႁိူၼ်းလုင်းႁဝ်း တေၸဵဝ်းႁၼ်ႁိူၼ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇၼႆႉ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး (ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ) တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလွင်ႈပိုၼ်း Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၼင်ႇၼႆဝႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လွၼ်ႉမၼ်ႈၵႅၼ်ႇသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၽႃ သႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်း၊ ၾိင်ႈထုင်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းတေၸူမ်ႁၢႆ မူၺ်ႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၽွမ်ႉသႅင်မိူင်း ႁွင်ႉဝၢၵ်ႇဝႆႉ “ယွၼ်းသင်ႇသၢဝ်တႆး” ဢၼ်ၸၢႆးၶုၼ်ထီး တႅမ်ႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ– “ ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်း ၵၼ်ႉႁဵတ်းမႃးဝႆႉပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈတႆး မႂ်းသမ်ႉဢမ်ႇသွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး တေယိပ်းတိုဝ်းတီႈတၢင်းလႂ်ၼႆႉ သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပိူၼ်ႈယိပ်းလႆႈပဵၼ်တင်းၵမ်ႇၾႃႇ ပေႃးသူဝႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢတ်ႈတႄႉယူႇ တႄႉယူႇၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇၼီႈတႆး သုတ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် ၵိူတ်ႇၼႂ်းတႆးမႃးႁဵတ်းသင် ဢွၼ်လုၵ်ႈတႆးလိုမ်းၶိူဝ်းပၢၼ် ဢွၼ်တႆးႁဝ်း ၽိတ်းတၢင်းပႆ တႃႇပုၼ်ႈမႂ်း သိူဝ်းႁင်းၵူၺ်းတေပႅတ်ႈ တေပႅတ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း လုၵ်ႈမႂ်းဢၼ်တေၵိူတ်ႇ ၸိုဝ်ႈတေဝႃႈႁိုဝ်ၼၢင်း သမ်ႉပဵၼ်ၶိူဝ်းသင်ၼႆ” –

ပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – Nang Moan Moan Pao/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇ 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူဝ်ႈ 31/8/2023

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵဝိ (ၵုရု) ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ – တႆးလႅင်၊ တႆးၶမ်းတီႈ၊ တႆးမၢဝ်း/ ၼိူဝ်၊ တႆးၶိုၼ် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႂ်တီႈလႂ်တၢင်းထႅင်ႈသေ မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆးၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး “လိၵ်ႈတႆး ႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ”  မိူဝ်ႈပီ 1974 တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်ၵေႃႈ တႄႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းထိုင် 4 မူင်း ယူႇတီႈ Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၢင်ပွႆး 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း လိၵ်ႈတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၸတ်း 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း လိၵ်ႈတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1974 ၼၼ်ႉ တေတဵမ် 50 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပီၼႃႈ 2024 ဢမ်ႇၼၼ် 2025 တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွတ်ႈဝႆႉ ၵေႃႇမတီႇပၢင်ပွႆးၼႆႉ ပိူင်ၼိူင်းမၼ်း တေ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆး 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ တေမွၵ်ႇထိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈတူင်ႇဝဵင်းလႄႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈတူင်ႇဝဵင်း တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။  

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်း 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း လိၵ်ႈတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ တႆးၵူႈတီႈ တႆးၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း လူင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ”- ၸၢႆးဢူးၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃးလူၺ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်မီး ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူင်းၶၢင်၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ တႃႈၵုင်ႈလႄႈ ပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆတီႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ် လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်မႃး တင်း မူတ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူၼ် ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – Nang Moan Moan Pao/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇ 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူဝ်ႈ 31/8/2023

ၸၢႆးသႅင်ယ ၽူႈယၢမ်ႈႁူမ်ႈလူင်း သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ”ႁႃႈတူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၸုပ်ႈၵၼ်းယွတ်ႈၶဝ် လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ ” ႁႃႈတူဝ် တီႈပွတ်းထုင်ႉသၼဵၼ်း တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈသေ မေႃသွၼ် 47 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶဝ် တီႉၺွပ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆး မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး မႁႃႈတူဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ် မိူင်းသင် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်တီႈၵိတ်ႇၶွင်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆသေ ၸင်ႇတေမီးမႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉသေ ၼမ်းၼႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 1980 ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ”ႁႃႈတူဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း မႃးၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီး 400 ပၢႆ ပီၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်မႃးၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ ၼမ်တီႈသုတ်း။ ပေႃးမိူင်းလႅင်းမႃးၸိုင် ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ၾိုၵ်းသၼ်ႉပႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတဵမ်ဝဵင်းလူင်ဝႆႉ။

ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးပၼ်ႁႃမႃး လၢႆလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈၵုင်း ပဝ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသေ မႃးဢဝ်ၵွင်ႈဝၢင်းၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၼ်သႂ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းပီ 1980 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႉႁုင်းလူင် ႁၢၵ်းသႂ်ႇတီႈၸလွပ်ႈ ၽွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႆႉႁၢၵ်ႇတဵင်သႂ်ႇ လုၵ်ႉဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ – ၸၢႆးသႅင်ယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးပိုတ်ႇတူၺ်း တီႈပွင်ႇ “မ” ႁႃႈတူဝ်ၸိုင် တေပဵၼ် – “မေႃလူ၊ မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃၼပ်ႉ၊ မေႃသွၼ်လႄႈ မေႃပွင်” – ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – Nang Moan Moan Pao/ ပၢင်ၵုမ် တႃႇ 50 ပီၵွၼ်းၶမ်း မိူဝ်ႈ 31/8/2023

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် မႃး လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၸႂ်ႉယိပ်းတိုဝ်း ပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ် သဵင်လဵဝ်ၵၼ်မႃး တင်းမူတ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပီ 1974 ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၸင်ႇလႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ၸင်ႇ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မႃး လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶေႃႈသင်ႇ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃး ဢၼ် Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း သင်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ – “လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ …. တႆးႁဝ်း ယူႇသဝ်းၼႂ်းၵႄႈႁူၺ်ႈၵႄႈလွႆသေ သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁဝ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် တေႃႇထိုင်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ပီမၼ်းယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ တေလႆႈသိုပ်ႇယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်း တၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်းသေ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းၶတ်းၸႂ် သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်တႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈသေၵမ်း”- ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈ ပိုင်ႈ ဢဝ်မႃးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး (ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ) တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း