Friday, June 14, 2024

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Denko ၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇႁိူၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇ လႄႈ လႆႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁၢၼ်ႉသႅင်ႇၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၵူဝ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ ” -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 12  ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။  

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိုင်ႈၵမ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် တိူဝ်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵမ်းၼၼ်ႉ။ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းတေၵႂႃႇတေမႃး ပဵၼ်ယၢပ်ႇ။တီႈတေႉမၼ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းလႅၼ်ႈပူၼ်ႉထိုင်လႂ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇႁေႉၵင်ႈသင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသွႆးထႅတ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ CS Hotel ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း CCTV ၼႆတႄႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်း ဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼႆ လၢႆတီႈယဝ်ႉ ။ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ပွမ်တူဝ်မႃး ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈထၢင်ႇၽိတ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ” – ၼႆ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တၢင်းထိူၼ်ႇတၢင်းတႃႈယၢဝ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇယိုဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမၢႆ 68 ဢၼ်မီးႁူဝ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းမႃးထိုင်တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း