Saturday, July 20, 2024

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ 5 တူဝ်

Must read

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ မႃႉၵေႃႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵူၼ်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မႃႉတပ်ႉသိုၵ်း ႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ 5 တူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးသေ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

- Subscription -
မႃႉၼႂ်းႁေႃၶမ်းသိုၵ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
Photo by – AP/ မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ  မႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းမီး 4 ၵေႃႉ။

သဵင်တိၼ်မႃႉ လႅၼ်ႈၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးပၼ်းၼၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မႃႉ 3 တူဝ်ၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ လႅပ်ႈတေလႅၼ်ႈၽႃႇၺႃး ရူတ်ႉၵႃး ၊ သဝ်ၾႆး ၊ ႁူဝ်ႉ ၊ ၽႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မႃႉၶၢဝ်တူဝ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင် ၵႂႃႇတင်းတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈၵူဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဢီးလူ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသင်။  

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်လွတ်ႈမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင် မႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႅၼ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈၶွၵ်ႈ တပ်ႉမႃႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းယူႇ။ ဢၼ်လႆႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃမႃႉတႄႉ မီးသၢမ်တူဝ် – ၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း