Saturday, May 25, 2024

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်လူၺ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း

Must read

SHRF ပိူင်းၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Infographic) ၼၼ်ႉဝႃႈ တႄႇၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႄႈသၢႆ ဢၼ်ယူႇမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – တႆး လႆႈၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ဢၼ်လႆလေႃႉလဵင်ႉပၼ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၶုၼ်ႇပဵၼ်သီၶၢဝ်မႃး – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ – ၽႅၼ်ႇတီႈတႄႉ ၼႄဝႃႈ ၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶမ်း တၢင်းၸဵင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်း သၢတ်ႇ ဢၼ်ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်မႄႈသၢႆ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပႂ်ႉထတ်း ထွင်တူၺ်းၼမ်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၶဝ် ၸွႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မိူၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းဝႃႇ UWSA ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်။ ၽွင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး မၢင်ၸိူဝ်း မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉ ငုမ်းပႃမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵတ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သုၼ်ႇၸုမ်း ယႃႉထိူၼ်ႇ ၶိူဝ်း၊ မႄႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူင်းတႆးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉယႃႉသၽႃဝ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ ဢဝ်ၵွင်ႉသၢၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇသတ်း တေႃႇၵူၼ်းၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉၸွမ်းလႄႈ ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆလူင်းၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်သတ်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းတႂ်ႈမၼ်း ၼႆႉ တိုၼ်းတေၺႃးၽေးယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ၶဝ်ၶုတ်းၶမ်းယႃႉထိူၼ်ႇလွႆ သၽႃဝၼၼ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း မိူင်းတႆး၊ ၼမ်ႉ ၵွင်ႉသၢၼ် လႆလူင်းၸူးတၢင်းတႂ်ႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းၽႂ်းၽႂ်း – ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း