Thursday, May 23, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸၢဝ်းတႆး ပၢႆႈၽေးၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင်။

ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇ မၢၵ်ႇလူင်ၸွႆႈထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆတီႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင်ၼႆႉ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးမီးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်ၸင်ႇမႃးတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆးလၢႆလၢႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီး ၼႃး) ထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၸွႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈႁၵ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ 3 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

“ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း လုင်းမၢဝ်းလႅင်း၊ ၵူဝ်ႇသိၵ်ႉဢူးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယွၵ်းယွႆမူတ်း တင်း 3 လင်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ် သင်။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလေႃး၊ ဝၢၼ်ႈၸေႈႁၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈသၢႆး၊ ၼွင်မၢၼ်ႈ၊ လိုမ်ႈလၢင်း၊ ႁူဝ်သႅင်ႈ၊ လွႆၸႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸူင်ႊၽူင်းယၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼၢင်းဢီႇ၊ ဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈလၢင်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း