Wednesday, April 24, 2024

ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တၢႆ 9 မၢတ်ႇ 6

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇမူ လမ်းၼိုင်း ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းၵဵၵ်ႉ 4 လၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တူၼ်ႈတီး – ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉပရိတ်ႈၵႃးပွင်ႇသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵႃး Probox လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ယႂႃႇငၢၼ်ႇ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းၵႂႃႇ တၢင်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 80 ထတ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မႃးၸွမ်းၵၼ် 7 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်လွတ်ႈမႃး”- ဝႃႈၼႆ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉသႄႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း