Monday, July 15, 2024

Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ (တီႈၵႅပ်ႈ) ပၼ် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) တီႈဝတ်ႉဝုၺ်ႇပုင်ႇလ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 70 ပၢႆ ။  

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ၸၼ်ႉ ၸွမ်တင်းလၢႆလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢိင် ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၵႅပ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း လႄႈ မေးၼၢင်း
Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းလႄႈ မေးၼၢင်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ ပီၵွၼ်းသႅင် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဝ်ႇ၊ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၵႅပ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်သေ လႆႈၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃး Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းမူၼ်ႈၸႂ်သေ ပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ  Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း
ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း တီႈဝတ်ႉဝုၺ်ႇပုင်ႇလ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းၶမ်းၵႃ တူၼ်ႈႁုင်းလႄႈ ပႃႈၸိင်ႇဢု ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1949 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 27 တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼွႆႉၼွႆႉတိၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၼၢင်းၶမ်းၼွႆႉလဵၵ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းဢုလဵၵ်း၊ ၼၢင်းၶမ်းႁၢၼ်လဵၵ်းလႄႈ ၸၢႆးၶမ်းၸူဝ်းလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း