Friday, July 19, 2024

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

Must read

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 12 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။

ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၽူပ်ႉၽရ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးဝႆႉ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈလၢၼ်ႇပလိၵ်ႈထႆးသေ ၵႂႃႇတၢင်းထိူၼ်ႇတၢင်းလွႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ။ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း သဵၼ်တူၵ်းၵႃးတင်းမူတ်း။ လိုၼ်းသုတ်း ပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်မႃး။ ဝၢႆးလင် ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၼႅတ်ႈပၢႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉလိုပ်ႈလမ်းဝႆႉ ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၵႃးပဵၼ်ၽႂ် ၼၢႆးၼႃႈယူႇၵၢင်ပဵၼ်ၽႂ် တေဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၸူး ၼၢႆးၼႃႈ ၵေႃႉလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပလိၵ်ႈထၢမ်တူၺ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁူႉ ဝႃႈ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇထိုင်ဝဵင်းၵမ်ႇၽႅင်းၽဵတ်း – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်း လၵ်ႉလွမ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵေႃႈၼမ်။

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မီးတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေ ပဵၼ်ၽေးရူတ်ႉၵႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႄႈ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 80 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း