Saturday, June 22, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

Must read

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/03/2024 တေႃႇထိုင် 10/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး တႃႇ 18 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 661 ၵေႃႉလႄႈ မေႃသွၼ်မီး 36 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် မွၵ်ႈ 60 -70 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ ၸၼ်ႉသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉၶႃႈ။ ယွမ်းတႄႉယွမ်းၵူႈၸၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိူဝ်းသႅၼ်းယႂ်ႇ ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇပေႃးပၼ်ႁႅင်း ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆ ၾၢႆႇလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 711 ၵေႃႉဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ဝၼ်းတီႈ 18/05/2024 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယသေ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ မေႃသွၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် 150,000 ပျႃး တႃႇ 36 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 22 ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ ပီၼႆႉ  တင်းမူတ်းမီး 18 ပၢင် (18 ဝၢၼ်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း