Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆသေ ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူဝ်ႇလုၼ်ႇဢူး ဢႃယု 24 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၽွင်းတမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁႅင်းလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၾႆးႁုပ်ႇလၢမ်းမႆႈပႃး ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွင်းတမ်ယၢမ်းတႃႇ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်သေ ၵႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႅၵ်ႇၽူင်ႉ ၾႆးႁုပ်ႇလၢမ်းမႆႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်၊ မၢင် တီႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းၵေႃႈမီး။

ဢၢင်ႈဢိင် – Mekong News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း