Sunday, October 1, 2023

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း

Must read

ၸုမ်းၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း 4 ၵေႃႉ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇပၢၼ်း(ဢုမ်ႇပဝ်း) ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးမႃးၸႂ်းတီႈၶွၵ်ႈဢွင်ႇပၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ သူင်ႇၵုမ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းသင်တႄႉတႄႉ။

 “ၶဝ်ဝႃႈတေထတ်းဢမု(ၶၻီး) ၶဝ်ၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ ။ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းသင်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸႅင်ႈလႅင်း။မိူဝ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ထတ်းႁၼ်ႁၢင်ႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် PDF ၼႆလႄႈ တီႉမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၶဝ်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ။

“လွင်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇတေႃႇထိုင်တလဵဝ်။ တီႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတီႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၾႆးတႄႉၵမ်းၵမ်းမွတ်ႇဢေႃႈ။ ”- ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 2444 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ မီး 16156 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ(13/11/2022) ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း