Tuesday, June 25, 2024

ၵႃးတင်း ထူဝ်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ  

Must read

ၵႃးလူင်တင်း ထူဝ်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈတင်း ၵႃးလူင်မၢၵ်ႇ 6 လေႃႉ ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇမူၵ်ႉတေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်ၶဵဝ် – လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းၼၼ့် ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈတယႅၵ့်ၵူင်း ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇတႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇမူၵ်ႉ တေႃး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ် တင်းၵႃးလူင် မၢၵ်ႇ 6 လေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ မႃးဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ့် ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈၵႂႃႇတေႃႉတူဝ် သူင်ႇဝႆ့တီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ့်။

ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ တၢင်းၼႃႈသေ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၵႂႃႇ တီႈတၢင်းလူင်းလွႆၸၼ်း တႃႇလတ်းၶူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်ၶဵဝ် – လွၵ့်ၸွၵ်ႇ၊ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးဢွၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈတၢင်းလူင်း လွႆၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ယွၼ်ႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸၼ်း၊ တၢင်းငွၵ်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ထုၵ်ႇလီၾၢင့်၊ ထုၵ်ႇလီ ထတ်းရူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃး – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း