Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉ 275 မျႃႉဝတီႇၶိုၼ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈ တီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶလရ 275 ၶိုၼ်းသေတႃႉ တီႈတပ်ႉၵွင် 355 – 356 – 357 ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းယၢင်း KNLA ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းယၢင်း KNU ပတူဝ်ႇၸေႃးတေႃးၼီး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၸွႆႈမႃးထႅင်ႈတႄႉ တိုၼ်းတေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – သိုၵ်းယၢင်းလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လႆႈဢုပ်ႇတင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ဢူၺ်းလီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းပွႆႇ တပ်ႉၵွင် 275 ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း – ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ ယူႇတီႈ KNU သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႄႉ မီးၶေႃႈပိုၼ်ႉထၢၼ် 3 ၶေႃႈ- 1) ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ် ဢွၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ 2) ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း – ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ၊ 3) ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉၸႂ် တူၵ်းလူင်း တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ – ဝႃႈၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတႄႉ ပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်။

ၾၢႆႇတၢင်း  KNU  တႄႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇယွမ်း ၼင်ႇဢၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃးလႃး – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ယိုတ်းလႆႈဝႆႉ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇထႆးဝႃႈ တေၶဝ်ႈၵႄႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း