Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူး မိူင်းၶႄႇမႃးၶၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇ   350 တၼ်ႊ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ Page ပွၵ်ႉၽေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇမၼ်းဢႃႇလူးၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးၸိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆး ယိင်ႈၶႅၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ၊ သုမ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼိူဝ်ႉလႅင်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ  -ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၼ်းဢႃႇလူး

“ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပီၼႆႉ ဢီႈသင်ၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇ။ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး သမ်ႉမႃးၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽၢၼ်ၵွတ်းၶီႈလိင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လႆႈသႂ်ႇတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 30 သႅၼ်ထိုင် 35 သႅၼ်။ ပေႃးဢႃႇလူးၶႄႇၶဝ်ႈမႃးတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

“ၶႄႇသမ်ႉဢဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇမိူင်းႁဝ်း ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းမိူင်းၶဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးမိူင်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼႆႉသုမ်းယဝ်ႉသုမ်းထႅင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈမၼ်းလီတီႈသုတ်းတႄႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ ႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းႁဝ်း သၢၵ်ႈသႃႇလူမ်ၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၼႆႉပဵၼ်ဢႃႇလူးႁူဝ်ယႂ်ႇ၊ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ၊ ဝႆႉႁိုင်ဢမ်ႇလႆႈ။ ဢႃႇလူးမိူင်းတႆးတႄႉပဵၼ်ဢႃႇလူးလုၵ်ႈမူၼ်း မီးၼမ်ႉလႅမ်ႉဢရသႃႇႁွမ်၊ၼဵဝ်၊ မၼ်း၊ ဝၢၼ်။ ဝႆႉႁိုင်လႆႈ ၼၢၼ်းၼဝ်ႈ။

တင်ႈတႄႇပီ 2020 မႃး မိူင်းၶႄႇ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်။ ဢမ်ႇပၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶႆၢ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသေဢိတ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း