Sunday, June 16, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမေႃႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူင်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸူမ်ၼမ်ႉမေႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉမေႃႇ၊ ၼမ်ႉမေႃႇဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉလီလီလႄႈ မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၸူမ်တၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၼမ်ႉမေႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တဵၵ်းၵိၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉ။    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈဝႃႈ တေၵႂႃႇ တဵၵ်းၼမ်ႉၼႆသေႁၢႆၵႂႃႇတင်းႁိုင် ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေၵမ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၸင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈ။ ၽိူဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ် ပေႃႈမႄႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈႁႃ ၸင်ႇလၢမ်းႁူႉဝႃႈ တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇယူဝ်ႉၼႆသေဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးလုတ်ႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇယဝ်ႉၸင်ႇလူင်းဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉမေႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢႆၼႆႉ တၢင်းလိုၵ်ႉမၼ်း မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈၵူၼ်း ၊ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉမၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃ၊ သမ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ပုင်းၽႂ် မၼ်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉတဵၵ်းဢၢပ်ႇ ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇတၢႆၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်၊ ပေႃႈမႄႈပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈတေႉမၼ်း ၼမ်ႉမေႃႇၼႆႉ လီမီးဢၼ်ႁေႉဢၼ်ၵင်ႈ  ။  ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ႁေႉသင်ဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢႆႇသင်ဝႆႉ ပဵၼ်လိၼ်လႅင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းလႄႈ  ၸင်ႇပဵၼ်ၽေးၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မႄးၵုမ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်ႁဵတ်းၼၼ်  ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ   ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   တူၵ်းတၢႆၼႂ်းၼွင်ၶင်ၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ တႅတ်ႉၵၢၼ်ႇၶျၢႆး (သက္ကံချိုင်းကျေးရွာ) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် သၼ်ႇတိသုၶ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ မႃးၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႇတူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း