Tuesday, May 21, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ – ႁၢင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႉဢွၼ်ႇ တၢႆၵေႃႉ 1

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼွင်းသေလႆႈလူႉ သုမ်းတႄႉ ၼမ်ဢေႃႈ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၺႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇ ႁိူၼ်းပင်းလႄႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။   ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  မၢၼ်ႈၵႂၢင်ႈ ၊ မၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွမ် ၊ ပၢင်ၶႃး ၊ လွႆမူၼ်း ၊ မၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ၊ မၢၼ်ႈသႅင်တင်ႈ၊ မၢၼ်ႈသႃႇလူႇ၊ မၢၼ်ႈဢွမ်ႈ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးမီးလွင်ႈလူႉၵွႆလူႉသုမ်းတင်းၼမ်၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမူႇၸေႊၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁိုင် ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈ ၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်းဝႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ ထူမ်ႈပဵၼ်လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး  လႆႈၶၢႆႉမိူဝ်းၼွၼ်း တီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ႁိူၼ်းဢၼ်သုင်သုင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၼမ်ႉ ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ။ ၶၢင်ႉၶမ်ၵိုတ်းတီႈၶူင်ႈ တီႈယၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ။  ႁူဝ်ႉၵွႆ  ႁိူၼ်းၵွႆၵေႃႈၼမ် ။ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵေႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈၵႃႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် လူႉၵွႆၼမ်။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၾူၼ်ႁိူတ်ႇၼမ်ႉယွမ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ တူၺ်းလူႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆလၢႆလင် မီးလွင်ႈလုသုမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း