Thursday, May 30, 2024

မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1

Must read

လုမ်ႈၾႃႉပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသုင်ၼမ်ၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း။

ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမိၶရွၼ်ႊ ယဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်း။  ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1  – 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူင်းၵၢၼ်လူလွမ်ၾၢင်ႉပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းၵမ်းၼႆႉ လႆႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း  ၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ  လၢမ်းၽႄႈၶိုၼ်းၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1   မႃးဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉဢၼ်ၽႄႈၸပ်းၵၼ်ဝႆးပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သၢႆၽၼ်း XBB.1.16 ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1  ၼႆႉယဝ်ႉ။ လႆႈဝႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း EG.5.1   ၼႆႉ ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁႅင်းမိူၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းပီပူၼ်ႉမႃး ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈလူၼ်ႉႁူင်းယႃထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်(ပွတ်ႇ) လုၵ်ႉတီႈ 4300 ပၢႆၼၼ်ႉၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ 5.4 ပိူဝ်ႊသဵၼ်ႊ လႄႈမီးမႃးထိုင် 4400 ၵေႃႉပၢႆ။

 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးမီးငဝ်းလၢႆးလႅပ်ႈပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ်ၸိုင် ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“မေႃယႃ ၸိုဝ်ႈ မၼုၼ်ႊ”  လၢတ်ႈၼေတူဝ်ယၢင်ႇပိူင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 88 ပီ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈ သမ်းၶဵမ်(ဝၵ်ႉသိၼ်း) ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်  “ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ  19” မႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၶိုၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမေႃပဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇယႃၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸိုင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းထိုင် လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈလူႉၵွႆ  ၸၢင်ႈထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

 မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ – ထဝ်ႈၸၢႆးဢႃယု 88 ပီ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ မႃးႁူပ်ႉမေႃယႃမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉၼၼ်ႉ  မၼ်းၸၢႆး မီးလူမ်းၼၢဝ်၊ မီးၼမ်ႉမုၵ်ႈ၊ ၶေႃးၸဵပ်းလႆႈ 1 ဝၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢႆ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႉ၊ တႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီယူႇ၊  မၼ်းၸၢႆးမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် လိူတ်ႈသုင်  ၊ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်း ATK ထူပ်းၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  ။

သင်ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈၵူၼ်းပဵၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်းႁူင်းယႃၸိုင်  ၸတ်းပၼ်ယႃႈယႃ ၽႅၵ်ႉသျ်လူဝ်ႊဝိၻ်ႉ (PaxLovid) ၵိၼ် ဝၼ်း 2 တႃႇ၊ တႃႇ 5 ဝၼ်း ၊ ယႃႈယႃ လူတ်းၶႆမၼ်း Atorvastatin တႃႇ 10 ဝၼ်း။  ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃးၵိၼ် PaxLovid ၸိုင် ၶႆမၼ်းၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ  ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မေႃယႃၸတ်းပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်းယူႇလီမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

မွၼ်းၶိူဝ်း

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢဝ်မႃးတီႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ

20230805

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း