Wednesday, June 19, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼမ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႄးၼမ်ႉၼမ်ႉမ၊ ၼမ်ႉသီးရီးလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင် လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/8/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈမႃး တင်ႈတႄႇ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼမ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉသီးရီး၊ ၼမ်ႉမလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႈ ၼႃး ၸိူဝ်းယူႇတႅမ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉၵွင်းၵလႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ထူမ်ႈၼမ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/8/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ တင်း ၼမ်။

“ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇတႅမ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵၢင်း – ၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူမ်ႈၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးထႅင်ႈတူင်ႈၼႃး၊ သူၼ်ၽၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်း ၼမ်။ ႁိူၼ်း ယေး မၢင်တီႈသမ်ႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလိုၵ်ႉထိုင် မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ၊ ၶႃလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾူၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈလူင်းမႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉပေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇ ထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း