Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 3,800 ၵေႃႉ  

Must read

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 3,790 ပၢႆ ပၢင်သွၼ်မီး 73 ပၢင်လႄႈ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်မီး 220 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 28 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024

ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ ၽူႈမၢႆၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၵူႈပီမိူဝ်ႈ ပႆႇပဵၼ်ယေႃးၵႃႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇ၊ မိူဝ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပႆႇယိုဝ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်း ၵိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယၢမ်းမီးထိုင်ႁႃႈႁူၵ်းႁဵင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၶူး သွၼ်ၵေႃႈယွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈယွမ်းလူင်ၼမ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႉဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပီၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး ပၢင်သွၼ် 73 ပၢင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/03/2024 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 (လိူၼ်ႁႃႈလပ်း) ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးသၼ်ႇလ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2024

မိူဝ်ႈပီ 2023 ၼၼ်ႉ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇ 17 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇ မီး 478 ၵေႃႉ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း