Saturday, June 22, 2024

ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ တေပိုတ်ႇၵိင်ႇၽႄထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ

Must read

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉလႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး တင်းသဵင်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရလႄႈ တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပုတ်ႉထၽႃသႃႁဝ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၵျပၢၼ်ႊ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉပုတ်ႉထၽႃသႃ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်သႃသၼႃ ႁဝ်း ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ႁၼ် ၸွမ်းဝႃႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၵေႃႈ မီးဝႆႉဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁဝ်းယူႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈ ထိုင်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼႆႉသေ ၶပ်ႉၶိုင်ၸွႆႈပၼ်ပႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးမႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉ ထဝိႁႃရၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ပၺ်ႇၺႃႇဝမ်ႇသ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ မိူင်းဢင်းၵိတ်း။ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ဝႃႇယႃႇမိၼ်ႇတ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ပၼ်ႇတဝ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူး ဢၼ်တေပႂ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းၵူႇ ၵုမႃႇရ (လၢင်းၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးလႄႈ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ
Photo by – Oxford Buddha Vihara Japan/ ၸဝ်ႈၶူးလႄႈ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ

မၢႆၶပ်ႉ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၵျပၢၼ်ႊသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေတၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းသမ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း လဵင်ႉလူၸႃႇၵၶဝ်ႈဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆးလႄႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းထိုင် 4 မူင်း သမ်ႉ ပၢင်ၽုၺ်ႇဝတ်ႉလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ
Photo by – Oxford Buddha Vihara Japan/ လိၵ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ

ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼႆႉ တေတင်ႈဝႆႉတီႈ 368-11 Terao, Kawagoe – shi, Saitama, Japan, 350-1141 Shingashi Station 17 min ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ သႃသၼႃ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေၸွတ်ႇတူဝ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်မႃး ဢွၼ်ၼမ်းတၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆသေ တႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရၼႆႉမႃး တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း 2 တီႈ၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသိူဝ်းပီးယိူဝ်း၊ မိူင်းဢိင်ႇၵလီႇ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း