Thursday, July 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သင်ဢွၵ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ သင်တေဢွၵ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈၽူႈယႂ်ႇၽူႈၵုမ်းၸွမ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈထႆး မၢႆ 3 ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် လၢႆၵမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈ  ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းဝႆႉ 5-6 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 14-18 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ – ၼၢႆးတေႇၶျႃ  ဢႃယု 19 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လမ်းၽၼ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်းႁွင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၸူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။

မိူၼ်ၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလင်သေ ဢဝ်ၽႃႉလမ်းၽၼ်းႁိမ်ၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇဢႅပ်ႇငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ဝၢႆးပလိၵ်ႈထႆး ၸွပ်ႇ ထၢမ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်မီး 11 ၵေႃႉ ဢႃယု မီး 14 ၼႂ်းၵႄႈ 18 ပီၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 လူင်းတႂ်ႈ တေ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဝၢႆးလင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ၊ သင်တေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင့် ၵူၼ်းၵုမ်း၊ သင်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ တေၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းမၢႆသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ။

တႃႇတေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (ဝၢႆးလုၼ်ႉ)ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်းသေ ပႂ်ႉယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ယဝ်ႉၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇၵွၼ်းပလိၵ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Chiang Mai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း