Thursday, April 22, 2021
Home Covid-19

Covid-19

Covid-19

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵဵင်းတုင်ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉပီၼႆႉတႄႉဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၶၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ - ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း...

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းၵြႃးပႆႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ

ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ  ႁွပ်ႈ  သွင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတင်းမူတ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သမ်းယႃႈယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ဝၼ်းတီႈ 29/1/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႊ လႆႈသမ်းၶဵမ် ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႄႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တီႈတူၼ်ႈတီး တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၸုမ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၽူႈၸွႆႈမေႃယႃ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း...

ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈတႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။  ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ႁွတ်ႈၽႅဝ်   ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  564 မူၵ်ႇ/ တဝ်ႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမေႃယႃ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈပၼ် တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1,600 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 တီႈႁူင်းယႃလူင်ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် မီး 300 ပၢႆ

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင် ပၢင်သၢင်း မိူင်းပွၵ်ႉ မိူင်းၽႅၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 304 ၵေႃႉယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ တေလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 5,000 ပၢႆ တေလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸႊတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 22/1/2021...

မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး ပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 1.5 လၢၼ်ႉမူၵ်ႇ

တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉယႃဝၵ်းသိၼ်း“ယႃႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး မႃး လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်မူၵ်ႇ   လႄႈ တေတႄႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇ 7...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ်ထိုင် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸမ် 1500 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယႃၶႅၼ်း ၵေႃႈမီး ႁဵင်ပၢႆ...

ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ တႄႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း