Wednesday, August 4, 2021
Home Covid-19

Covid-19

Covid-19

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး ၸမ် 300 လူႉတၢႆႁိမ်းၸမ် 10

0
ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတီႈမီးထၢၼ်တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 270 ၵေႃႉ သေလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

0
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈတၼ်းလႆႈသမ်းဝၼ်းလဵဝ်

0
 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၸိူဝ်းဢႃယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢေးတႃႇယႃႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ

0
တႃႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် 11 ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅမ်သေၽဝ်

0
ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်သေၽဝ် ထိုင်ယၢမ်းၶိုၼ်း ၸင်ႇတေယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ႁိမ်ၵၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း

0
ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လႆၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လင်ႇလႆ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 200 ပၢႆ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 200 ပၢႆ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁွပ်ႈသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇထတ်းႁၼ်...

တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးၼမ်ၼႂ်လဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵေးသီး တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ

0
ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 2 ၵေႃႉတႄႉယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

0
ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု...

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 200 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 220 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 700 ပၢႆ ၵူၼ်းပႆႇယုမ်ႇတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉမီးၼမ်

0
ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး 700 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 30 ပၢႆ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ပႆႇယုမ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝၼ်းလဵဝ် မီး 7 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ဝၼ်းလဵဝ်တၢႆထိုင် 7 ၵေႃႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ ၸုမ်း ၵရုၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၸဵပ်းမႆႈလူႉတၢႆ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း