Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁိုင်  

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႃႊ၊ ၼွင်တဝ်း(ၼွင်ပဝ်း)၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၼႃး ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမူႇဝၢၼ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင် ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိမ်ႇမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း မီးမွၵ်ႈသိပ်းသၢဝ်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်း ၶဝ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်း ပဵၼ်ၼႆသေ တေမႃးႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢိုတ်းဝၢၼ်ႈ ပႅတ်ႈဢမ်ႇပၼ်မေႃယႃၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ယိူၼ်ႉသီးၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်းမႃးၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈသၢမ်ပီယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇ  Lockdown ဝၢၼ်ႈဝႆႉသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ။ ပေႃးထတ်းႁၼ်သမ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1000 ယႂၼ်ႊ(မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃး) ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢတ်ႈၵၢၼ်ၵၢတ်ႈငၢၼ်းထႅင်ႈ ။   

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ လႆႈပၼ် ၵႃႈၵိၼ်ၵႃႈယူႇ ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းမီးတွင်းသင် လႆႈပၼ်ၵႃႈၵိၼ်ၵႃႈယူႇၸိူင်ႉၼႆ မၢင်ၵေႃႉ လႆႈၵိၼ် ၶဝ်ႈလၢႆလၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇမီးမႃးပၼ်ႁႃ တင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-26/10/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  မီး 475 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း