Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တေထိုင်ၼႆႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်၊ လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းလႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၵႃႈၼႄ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။    

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း
ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/4/2023 ၸိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း (ၼွင်မူဝ်ႇၶူႈ) ၶွပ်ႇဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈမၢၼ်ႈၵူႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၢၼ်း လွင်ႈၵႃႈဝႅၼ် ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၵူႈမၢၼ်ႈၵူႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း၊ လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၼႄ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဵပ်ႉၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈဢွၵ်ႇပၼ်ၵႃႈၶူဝ်းၼုင်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉ သုင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း
ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 3 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ထိုင် 15 ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈ မၢၼ်ႈၵူႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽႂ်မၼ်း တႃႇသွၼ်းၼမ်ႉၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးထိုင် မႃး ဝၼ်းႁပ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 13 ၸိုင် ယူႇတီႈပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ/ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ်ၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈႁႃမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆႈ ၸွမ်းလွႆးသေ မႃးလူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း
ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

လွင်ႈတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵႃႈၼႄ တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း (ၼွင်မူဝ်ႇၶူႈ) ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢွၼ်ၸတ်းယႂ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ မွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 25 ၵူႈ။ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ငဝ်ႈ ထိုင်ၸၼ်ႉသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ မၢဝ်ႇသၢဝ် တေၵႂႃႇႁႃမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆး မႃးလူႇတၢၼ်း မႃးသဵပ်ႇၵုင်းသွၼ်းၽြႃး ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေလူႇတၢၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇမႃးႁပ်ႉၼမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း – ၵၢင်ၶမ်ႈ တေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ လဵၼ်ႈၼမ်ႉ၊ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ၵႃႈၸၢတ်ႈ/ ၸိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃႈ ပၼ်ႇၵွင် လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၵႃႈၸၢတ်ႈ/ ၸိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်း မၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း
ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ပီၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း
ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ တီႈမိူင်းၶွၼ်ၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-13/4/2023 ။ မိူင်းဝၼ်း 11-14/4/2023 လႄႈ မိူင်းတီးသမ်ႉ 16-17/4/2023 လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ် – ၵိုငႇမ၊ ၸၼ်းတႃ၊ မိူင်းတိင်၊ ၵဵင်းႁုင်ႈလႄႈ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း