Tuesday, May 21, 2024

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင် ၾၢင်ႉၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်း ၾိင်ႈၾႃႉမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 ထိုင် 9 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ  ႁႅင်းလူမ်းမႆႈတေသုင်၊ ထၢတ်ႈ UV လႅင်းလႅတ်ႇ သုင်ထိုင် 11 ပဵၼ်ၽေး တေႃႇၽိဝ်ၼင် လႄႈ လုၵ်ႈတႃ  ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးႁွၼ်ႉမႆႈလိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ ၼၢၼ်ႉ လႄႈ လမ်းပုၼ်း တီႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇၼမ်လႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊ ၽူးၵဵတ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူးရီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၵျၼပူးရီး  ဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်၊ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ တင်းမူတ်း 17 ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -
UV-Index-graphic

သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇလႅတ်ႇလူၺ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶႅၼ်ယၢဝ်း၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇဝႅၼ်ႉတႃလမ် ၸိုင်ၽိဝ်ၼင်ၸၢင်ႈၶႅမ်ႈ၊ ၶူမ်းၵၢႆး လႆႈမႆႈၸႂ်ထိုင်တီႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ ၽိဝ်ၼင်၊ တႃသႅပ်ႇ တႃၶူမ်း ၼမ်ႉတႃတူၵ်း ထိုင်တီႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လုၵ်ႈတႃ ။ ပိူင်လူင် ၽွင်းလုၵ်ႉတီႈလႅတ်ႇမႆႈသေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈ လၢင်ႉတိၼ်၊ ယႃႇၵိၼ်ၼမ်ႉၵတ်း ၼမ်ႉၶႅင်လႃးလႃး –  ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ မိူင်းမူဝ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်မဝ်းတွင်ႉၶူၼ်ႉ ဢေႃႉႁၢၵ်ႈ ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 1000 ၵေႃႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈၾိင်ႈၾႃႉဢုတု ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 9 ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ ၸၢင်ႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ တေမီးလူမ်းလႅင်ႉ ၾူၼ်လူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉသေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Source; Chiangmai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း