Monday, May 20, 2024

ၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉသႅၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတေၶိုၼ်းႁပ်ႉ ပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း  1000 ၵေႃႉၵူၺ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းႁပ်ႉ ၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1000 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵူၼ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ပၢႆႈမိူင်း တင်း မူတ်းမီး 87000 ၵေႃႉ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပၢႆႈမႃး။ၼႂ်း 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 900 ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလၢႆးၸိုဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ။ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်တေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ တေႁပ်ႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ တႃႇ 1000 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး ဢၼ်မီးႁိမ်းဝဵင်း တႅၵ်ႉၼႅပ်ႉၾ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ တေဢဝ်မႃးဝႆႉၶိုၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႃႉၽူဝ်းၶွင်ႇ၊ တွင်ႇပဵဝ်ႇလႅတ်ႉဝႄးလႄႈ ငၶူႇယႃႉ ၼႂ်ႊၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ။ ၼႂ်း 1000 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ် ၸၢဝ်းရူဝ်ႊ ႁိၼ်ႊၵျႃႊ 700 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ 300 ၵေႃႉ လႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ် ၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ် တင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၶေႃႈတတ်းမၵ်း  5 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉသေ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN တႄႉ ယၢမ်ႈ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းလိုပ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၼႃႈလိၼ်တီႈၸုမ်းၵူၼ်းးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2017 ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းပင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် မီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း