Thursday, June 20, 2024

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း မီးၶိုၼ်းထိုင် 300  ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိပ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo caixinglobal- လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေးတီႈမိူင်းမၢဝ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်း မိူင်း Lockdown သေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တင်းမူတ်း 328 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ မၢင်ဢွင်ႈတီႈၵေႃႈ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊ တၢဝ်ႊယဝ်ႉ။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈသေ ၶိုၼ်း လွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ ပိုတ်ႇပိုတ်ႇဢိုတ်းဢိုတ်း ႁဵတ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈသႃႇၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇလွၵ်ႊတၢဝ်ႊလႆႈ သၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်း။  တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းတင်း ဝၢၼ်ႈဢဵမ်ႇၵဵမ်ႊ သွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်လႄႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။  

 တီႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်း၊ ဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸေႊမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတေႇသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈတိုင်းၶူဝ်၊ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸေႊ သႅင်၊ ဝၢၼ်ႈတိုင်းၶဵဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၸေႊၵဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမၢင်ပွတ်းမၢင်တွၼ်ႈ တူင်ႇ တၢင်ႇ ၸိူဝ်းမီးၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-17/10/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းမူတ်း 233 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 သမ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 24 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 19 ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 37 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ 34 ၵေႃႉ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 – 21/9/2022 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ လွၵ်ႊၻၢဝ်ႊမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊတၼ်းလႆႈ 2 ဝၼ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ၼႆႉ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇလွၵ်ႊၻၢဝ်ႊမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝီႊၶီႊပီႊတီႊယႃႊတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း 270000 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သုတ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၶၢင်ၵျိင်းၽေႃ၊ တဢၢင်းလႄႈ လီႇသူးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း