Thursday, June 20, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း ဝဵင်းမိူင်းလႃး Lockdown မႃး လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

Must read

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး Lockdown ဝဵင်းယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း  လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉ တွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

- Subscription -
Photo: Strong Together – Mongla/ ရူတ်ႉၵႃး သိတ်ႇယႃႈယႃၶႃႈမူင်ႈမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇလၢတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵႃႈႁွင်ႈလူဝ်ႇပၼ်၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်၊ ငိုၼ်းဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း   တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉ ယႅမ်ႉ  ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေးလၢင်း တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵႃႈလႆႈဢူတ်းယူႇၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်ႉ မၢႆ 4 ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃးလၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပိုတ်ႇပၼ် မိူင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီး ႁိူၼ်းယေးတႄႉ ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၽုၵ်ႇၽၵ်းႁဵတ်းသူၼ် လႆႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ယေး ယူႇ။ ဢၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢတ်ႇႁွင်ႈယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လႂ်ၵေႃႉ တၢႆလႂ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းလႃး၊ သိူဝ်လိုဝ်း၊ ၼမ်ႉပၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တေပိုတ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ၶတ်းၸႂ် ၵူတ်ႇ ထတ်း ၵႂႃႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႃ ႁဵတ်းသင်လႄႈ တီႈမိူင်းလႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းယူႇ။ တၢင်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႇတီႈ ပိူၼ်ႈပေႃးပိုတ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပိူၼ်ႈပေႃးဝႆႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်တီႈမိူင်းလႃးသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႆယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လႆႈလွၵ်ႊတၢဝ်ႊဝဵင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း