Tuesday, June 25, 2024

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

Must read

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

Photo: SHAN/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ တေလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ တေၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပႆႇႁၢႆလီ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၵေႃႈ ၼမ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးႁဵတ်းပွႆးပျေႃႇမူၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ။  ၵွပ်ႈၼႆ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပၢင်းသင်ၶ ၸဝ်ႈ မႃးဝၢၼ်းပရိတ်ႈ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ  ၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်ႈ တႄႇ ပီ 2019 မႃးဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ပႃးပီ ၼႆႉယဝ်ႉ။   

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ  ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2022   ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ။  ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ တေ ၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း