Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။

ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 မႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်မူပႂႃ (ကောင်မူဗွာ) ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

3 ၵေႃႉ မႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႇၽူး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ၊ သူၺ်ႇသိၼ်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသမ့် ၼၢင်းတုတ်း (နန်းဒွုတ်) ဢႃယု 29 ပီ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶေႃး၊ တိၼ်မိုဝ်းလႄႈ ၼႃႈဢူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်းဝႆႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်းၽူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 66 ပီ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ႁူင်ပူင်းလႄႈ သီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၸမ် 70 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 80 ၼႆ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – The People’s Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း