Thursday, July 18, 2024

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

Must read

ၽွင်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႃးလေႃ ဢွၵ်ႇၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။

ပီ 2024 ၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးလေႃဢွၵ်ႇၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း ၼိုင်ႈထူင် 99,000 ပျႃး ပေႃးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း သႅၼ်းၶႅမ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈထူင် 13,900 ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ DVB ဝႃႈ – “ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ႁဝ်းမီးသမ်ႉ လႆႈၶၢႆၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး။ ၶူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်း လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈသုင်။ ငိုၼ်းၼႆႉ တင်းႁႃလႄႈတင်းၸၢႆႇ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇ ၶႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႅၼ်း ၵိၼ်းၸႂ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၼမ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁုင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈတူမ်ႈဢဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈ မဵတ်ႉႁၵ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႇတေ သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈပဵမ်ၶဝ်ႈ မဵတ်ႉႁၵ်းယင်း ၵိၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ပီၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႉသွမ်ႈၵႃႈယႂ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ပဵင်းတၢင်ႇပီ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် – ဝႃႈၼႆ။

ပီၵၢႆၼႆႉ တႃႇၵုမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်ဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းဝႆႉၶဝ်ႈသၢၼ် ႁဵင်ထူင်ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်လႄႈ ႁႃႈႁဵင်တၢင်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိုင် တေလႆႈယွၼ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ၵႃႈၶၢႆၵဵပ်းၵုမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးၵုမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ်လၢႆးတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း