Saturday, June 22, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမိူင်းမလေးသျႃး တီႉၺွပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 12/05/2024 ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယိပ်းငိုၼ်းပွမ်သေ သိုပ်ႇလမ်းလိုပ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵလၢၼ်း ၸႄႈမိူင်းသလၼ်ႊၵေႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ယုၵ်းယၢၵ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆး ၾႃႉ ဢၼ်ၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၵလၢင်းလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းႁွင်ႈထႅဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း ၺႃးတီႉ 400 ပၢႆ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမလေးသျႃး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တေထတ်းထွင်ယဝ်ႉ တေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း