Saturday, June 22, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ် Singapore Airline ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်းၸွတ်ႇတီႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်လူမ်းႁႅင်း ႁႅင်းလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်သေ ၶိူင်ႈမိၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် Singapore Airline ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ႁိတ်ႊတရူဝ်ႊ ဝဵင်းလၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး ဢၢၼ်းတေမိူဝ်းမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈလူင်းၸွတ်ႇတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ၼၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇပရႃႊၵၢၼ်း – ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။

Photo Credit to Khao Sod- ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ် သိင်ႊၵပူဝ်ႊ ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်းၸွတ်ႇတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ၼၽုမ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ- SS from VDO Clip

ဝၼ်းတီႈ 21 -05-2023 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶိူင်ႈမိၼ် Singapore Airline သႅၼ်း ပူဝ်ႊဢိင်ႊ 777-300ER ထဵဝ်ႈမိၼ် SQ321 ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 211 ၵေႃႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်သမ်ႉ 18 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်းၸွတ်ႇတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သုဝၼ်ၼၽုမ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တူၵ်းလုမ်လူမ်း(လူမ်းလႅင်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ႁႅင်း- ၶိူင်ႈမိၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းလွၵ်း/ပိုၼ်ႉတီႈႁႅင်းလူမ်းတႅမ်ႇ) လႄႈပဵၼ်လွင်ႈသၼ်ႇဝႆဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ် ႁူင်ႈလူင်းမွၵ်ႈ 2 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၼႅတ်ႈၵုမ်းၶပ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉလုမ်လူမ်းၼၼ်ႉသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈလူင်းၸွတ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မိူင်းထႆး- ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇ Khao Sod တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်မီး 211 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းမူတ်း 30 ၵေႃႉ ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 7 ၵေႃႉ(လီမႆႈၸႂ်) ယၢမ်းလဵဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ)ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၶုတ်ႇၶိတ်ႇၺႃးတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶႅၼ် ၶႃ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၶႅၼ် ၶႃၶိုၼ်ႈမူၺ်ႈၸဵပ်း -ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယဝ်ႉသေမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 73 ပီ ၸၢဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တၢႆၽွင်းၶိူင်ႈမိၼ်ႁူင်ႈလူင်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇ။ မၼ်းၸၢႆးမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း