Tuesday, May 21, 2024

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢဝ်းၶိုၼ်းမီး 200 ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 17 ဝၼ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇၼၼ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်း ဢမ်ႇ ယွမ်း 230 ၵေႃႉ။

ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-17/10/2022 ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown သေ ၵူတ်ႇထတ်း  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 233 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် သၢဝ်းပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးဝၼ်း မိူၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 18/10/2022  တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇသင်ႇလွၵ်ႊၻွင်ႊ ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တေပိုတ်ႇထႅင်ႈမၢင်တီႈ ၶဝ်ပွႆႇလူမ်ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။ တီႈမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႆႉတႄႉ  မၼ်းတေပဵၼ် 5 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇတီႈလႂ်ၽွင်ႈ ၶဝ်ၵူၺ်းဝႃႈ ပိုတ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်သေၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ယွမ်းလူင်းၸိုင်  တေပိုတ်ႇပၼ် ၵႂႃႇပွၵ်ႈဢိတ်းဢိတ်းထႅင်ႈ ၼႆဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇ လီၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႄႉ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး မီးၵူႈဝၼ်း ၊ ဢႄႇသုတ်းဝၼ်း 3 ၵေႃႉ ၊  ၼမ်သုတ်းဝၼ်း 29 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ –  မၢၼ်ႈတႅၼ်ႈလူင်၊ ၵွင်းၼႃး၊ ႁူဝ်ၽၢႆ၊ တိုင်းမူႉ၊ ဢၢဝ်ႇသိၼ်ႊသိုဝ်ႇ ၵျီႇ၊ မၢဝ်းသႅင်သိူဝ်ႇသီႊ၊ လွႆဝဵင်း၊ ၼွင်သႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 – 21/9/2022 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ လွၵ်ႊတွင်ႊမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလွၵ်ႊတွင်ႊတၼ်းလႆႈ 2 ဝၼ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 12 မူင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊတွင်ႊထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ၼႆႉ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊၻွင်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း