Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

Covid-19

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် ၵၢတ်ႇႁၢမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပီႈတီႈ 3

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵၢတ်ႈႁၢမ်းပဵၼ် ပီထူၼ်ႈ 3။  ပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်းၸတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2020   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ပီၼႆႉ လႆႈ 3...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ပီၼႆႉ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇ

  ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးပီပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇပီၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်း၊ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ   ဝႃႈၼႆ။ ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူႈပီတေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇလီ ၊ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် 4 လွင်ႈတႆး( ၼႂ်းလိူၼ် 5 လွင်ႈမိူင်း)  ၵူႈပီ။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ပၢင်ၵၢတ်ႇၼႆႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်သူင်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၊ ပႆတၢင်း ၼမ်မႃး

ၸူဝ်းၶၢဝ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဝၢႆႇမႃးၸႂ်ႉ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 9-10/3/2022 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်ႈသုင်၊  ၼမ်ႉမၼ်း (91) 1...

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 130 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 130 ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-7/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ပၢႆ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 10 ပၢႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

ႁွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်   

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီးထိုင် 30 ပၢႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း  ၸၼ်ႉ 9...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

မိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းတႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2022   ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမိတ်ႈ။ ၵူၼ်း မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း 5 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေလူတ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵူဝ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊ ၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ/ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/2/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတိုၵ်းသူၼ်း/ႁၢမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်  ၊တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶ ရွၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း...

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းမီးထိုင် 24 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်ႉပုင်ႇ ၵဵင်းတုင် တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 24 ၵေႃႉ ။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းပႆႇၵိုတ်း  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈလူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လူႉတၢႆ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶိုၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ  ၶိုၼ်းမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 18 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ “ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ။ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 14 ၵေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း