Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 20 ပၢႆ။

We Love Kyaing Tong/ ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းမႃးႁႅင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်မႃးၼမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁူႉၽႂ်မၼ်းသေ ၾၢင်ႉသတိ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇၶၢမ်ႇၸၢင်း ပၢင်ၶႅၵ်ႇတႄႉ မီးယူႇ။   ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၼ်ၶဝ် မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းသႂ်ႇထူင်လိၵ်ႈသေ ၾၢၵ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင်မီးတႄႉ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉလႄႈ မၢင်ၵေႃႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉဝႆႉ ၶူဝ်းလူႇတၢၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ တူၵ်းလိၵ်ႈမွၵ်ႇ ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉလႄႈ    တႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်ပွႆး  ပဵၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၶႅၵ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇၽိူၼ်ၶဝ်ႈ 100 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးတႃႇၽိူၼ်ၶဝ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းမိူဝ်ႈႁွပ်ႈသၢမ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵဵင်းတုင်   မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇပိၵ်ႉႁိူၼ်းထႅင်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈလွၵ်ႉတွင်းဝဵင်းတႄႉ လႅပ်ႈတေပႆႇပဵၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇတႄႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉႁဝ်းသမ်ႉ မီးတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။  

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ၼႆႉ တင်း မူတ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 5,803 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 93 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,632 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 78 ၵေႃႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း